Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

IV. Użycie i tworzenie strategii

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe