Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

III. Modelowanie matematyczne

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe