Podstawa programowa Zobacz podstawę 2012

Podstawa - Zadanie sklasyfikowane wg poniższych kryteriów podstawy programowej 2012:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe