Podstawa programowa Zobacz podstawę 2012

Podstawa - Zadanie sklasyfikowane wg poniższych kryteriów podstawy programowej 2012:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe