Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe

I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

   7) rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez […] 3[…].

   Wymaganie II.2.7

I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa)

Sprawdzana jest znajomość treści nauczania z wcześniejszego etapu edukacyjnego.

14. Zadania tekstowe. Uczeń:

   2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania […].

   Wymaganie II.14.2