Podstawa programowa

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe