Podstawa programowa Zobacz podstawę 2017

Podstawa - Zadanie sklasyfikowane wg poniższych kryteriów podstawy programowej 2012:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

Treści nauczania - wymaganie szczegółowe