Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: Wyrażenia algebraiczne

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 1

Liczba (2√8-3√2)2 jest równa:

A. 2 B. 1 C. 26 D. 14
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 4

  Dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie (3x+8y)2 jest równe

  A. 9x2+48xy+64y2 B. 9x2+64y2 C. 3x2+48xy+8y2 D. 3x2+8y2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 5

  Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (x-1)2-(2-x)2 jest równe

  \textbf{A.} \: 2x-3 \textbf{B.} \: 2x^2-6x-3 \textbf{C.} \: (2x-3)^2 \textbf{D.} \: 9
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 10

  Funkcja f jest określona wzorem f(x)=\frac{x^2}{2x-2} dla każdej liczby rzeczywistej x≠1. Wtedy dla argumentu x=\sqrt{3}-1 wartość funkcji jest równa

  \textbf{A.} \: \frac{1}{\sqrt{3}-1} \textbf{B.} \: -1 \textbf{C.} \: 1 \textbf{D.} \: \frac{1}{\sqrt{3}-2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 1

  Liczba (\sqrt{6}-\sqrt{2})^2-2\sqrt{3} jest równa

  \textbf{A.} \: 8-6\sqrt{3} \textbf{B.} \: 8-2\sqrt{3} \textbf{C.} \: 4-2\sqrt{3} \textbf{D.} \: 8-4\sqrt{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 1

  Wartość wyrażenia x2-6x+9 dla x=\sqrt{3}+3 jest równa

  \textbf{A.} \: 1 \textbf{B.} \: 3 \textbf{C.} \: 1+2\sqrt{3} \textbf{D.} \: 1-2\sqrt{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 2

  Kwadrat liczby 8-3\sqrt{7} jest równy

  \textbf{A.} \: 127+48\sqrt{7} \textbf{B.} \: 127-48\sqrt{7} \textbf{C.} \: 1-48\sqrt{7} \textbf{D.} \: 1+48\sqrt{7}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 11

  Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x-2)2-(2x-3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe

  A. 5x2-12x-5 B. 5x2-13 C. 5x2-12x+13 D. 5x2+5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 5

  Równość (a+2\sqrt{3})^2=13+4\sqrt{3} jest prawdziwa dla

  A. a=\sqrt{13} B. 1 C. 0 D. a=\sqrt{13}+1
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 1

  Dla x=\frac{2}{\sqrt{2}}+1 oraz y=\sqrt{2}-1 wartość wyrażenia x^2-2xy+y^2 jest równa

  \textbf{A.} \: 4 \textbf{B.} \: 1 \textbf{C.} \: \sqrt{2} \textbf{D.} \: \frac{1}{\sqrt{2}}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 4

  Równość (2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2} jest prawdziwa dla

  \textbf{A.} \: a=3 \textbf{B.} \: a=1 \textbf{C.} \: a=-2 \textbf{D.} \: a=-3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2015, zadanie 6

  Wartość wyrażenia (a+5)2 jest większa od wartości wyrażenia (a2+10a) o

  \textbf{A.} \: 50 \textbf{B.} \: 10 \textbf{C.} \: 5 \textbf{D.} \: 25
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      13 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 4

  Równość \frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5} zachodzi dla

  \textbf{A.} \: m=5 \textbf{B.} \: m=4 \textbf{C.} \: m=1 \textbf{D.} \: m=-5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      14 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 3

  Wartość wyrażenia \frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1} jest równa

  \textbf{A.} \: -2 \textbf{B.} \: -2\sqrt{3} \textbf{C.} \: 2 \textbf{D.} \: 2\sqrt{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      15 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 31

  Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b spełniona jest nierówność

  b(5b-4a)+a²≥ 0

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      16 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 28

  Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

  a(a-2b)+2b²>0

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      17 (0-2) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 29

  Wykaż, że dla każdej liczby a>0 i dla każdej liczby b>0 prawdziwa jest nierówność: \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      18 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 28

  Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a2-2ab+3b2≥0.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      19 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 28

  Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność

  \frac{1}{2a}+\frac{1}{2b} \geq \frac{2}{a+b}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      20 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 30

  Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2+2n dla n≥1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      21 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 27

  Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4x2-8xy+5y2≥0.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl