Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: wykresy funkcji

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 1

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki.

W dwóch litrowych butelkach była woda.

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. P F
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody P F
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 13

  W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A, B, C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2019

  Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y=2x2-3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. A, B i C

  B. Tylko A i C

  C. Tylko B i C

  D. Tylko A i B

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 14

  W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.

  W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. P F
  Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 13

  W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNPS, które nie należą do tego samego boku.

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne

  \textbf{A.} \: (2, -2) i (-1,1) \textbf{B.} \: (-2, 2) i (1,-1) \textbf{C.} \: (5, -2) i (2,-5) \textbf{D.} \: (-4, 1) i (-1,4)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 1

  W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała malała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył więcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie.

  Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

  \textbf{A.} \textbf{B.} \textbf{C.} \textbf{D.}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 11

  Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.

  Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Funkcja przyjmuje wartość największą dla argumentu 4. P F
  Funkcja przyjmuje wartość 0 dla czterech argumentów. P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 1

  Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Obaj szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie.

  Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2017

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. P F
  Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m. P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 1

  Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska a czasem wędrówki.

  Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

  Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.

  B. W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.

  C. Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.

  D. O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 12

  W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0, 0), a jeden z jego boków leży na osi x (rysunek).

  W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Współrzędne wierzchołka K tego sześciokąta są równe

  \textbf{A.} \: (3,\sqrt{3}) \textbf{B.} \: (\sqrt{3},3) \textbf{C.} \: (\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}) \textbf{D.} \: (3,\frac{\sqrt{3}}{2})
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 8

  Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.

  Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2015

  Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. 10 g B. 20 g C. 30 g D. 40 g
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 13

  Wzór y=600–100x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody w zbiorniku od czasu x (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika.

  Który wykres przedstawia tę zależność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Wzór y=600–100x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2015

  A. B. C. D.
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl