Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: Twierdzenie Pitagorasa

Zaznacz poprawną odpowiedź lub oblicz.

    1 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 19

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4 zbudowano trójkąt równoboczny BED.

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole trójkąta BED jest równe

\textbf{A.} \: 2\sqrt{6} \textbf{B.} \: 4\sqrt{6} \textbf{C.} \: 8\sqrt{3} \textbf{D.} \: 16\sqrt{3}
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 16

  Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm.

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość

  \textbf{A.} \: 25 \: cm \textbf{B.} \: 30 \: cm \textbf{C.} \: 40 \: cm \textbf{D.} \: 50 \: cm
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 23

  Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

  Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę.

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2017

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2013, zadanie 15

  Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB|=20 cm i |AC|=16 cm.

  Punkt B jest środkiem okręgu.

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2013

  Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

  Promień BC okręgu ma długość

  \textbf{A.} \: 12 \: cm \textbf{B.} \: 10 \: cm \textbf{C.} \: 4 \: cm \textbf{D.} \: 2 \: cm
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - grudzień 2018, zadanie 1

  Dane są dwa trójkąty prostokątne ABC i PRS (patrz rysunek). W trójkącie ABC przyprostokątne mają długość 8 i 6 cm. W trójkącie PRS przeciwprostokątna ma długość 15 cm. Jaką długość mają przyprostokątne PR i RS w trójkącie PRS, gdy trójkąty ABC i PRS są podobne? Zapisz obliczenia.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 18

  Ewa narysowała kwadrat o boku 1, prostokąt o bokach 2 i 1 oraz kąt prosty o wierzchołku O.

  Ewa narysowała kwadrat o boku 1

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

  Następnie od wierzchołka O kąta prostego odmierzyła na jednym ramieniu kąta odcinek OA o długości równej przekątnej kwadratu, a na drugim ramieniu – odcinek OB o długości równej przekątnej prostokąta.

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Długość odcinka AB jest równa

  \textbf{A.} \: \sqrt{7} \textbf{B.} \: \sqrt{2}+\sqrt{5} \textbf{C.} \: \sqrt{5} \textbf{D.} \: \sqrt{2}+\sqrt{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl