Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: równanie iloczynowe

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 6

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(x-4)(x2-1)=0 jest równy

A. -8 B. -4 C. 4 D. 8
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 6

  Suma wszystkich rozwiązań równania x(x-3)(x+2)=0 jest równa

  A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 8

  Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x

  A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 6

  Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa

  A. -1 B. 21 C. 1 D. -21
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 26

  Rozwiąż równanie (x2-16)(x3-1)=0.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 26

  Rozwiąż równanie (x3-8)(x2-4x-5)=0.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 27

  Rozwiąż równanie (x3+125)(x2-64)=0

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 28

  Rozwiąż równanie (4-x)(x2+2x-15)=0

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl