Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: procenty

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 4

Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A. 865,00 zł B. 850,15 zł C. 1000,00 zł D. 977,50 zł
1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 4

  Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

  A. 4050 B. 1782 C. 7425 D. 7128
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 3

  Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

  A. c = 1,5a B. c = 1,6a C. c = 0,8a D. c = 0,16a
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl