Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: procenty

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 4

30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x. Liczba x jest równa

A. 3900 B. 1911 C. 9100 D. 2100
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 4

  Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa

  A. 98 732 zł. B. 97 200 zł. C. 95 266 zł. D. 94 478 zł.
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 3

  Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y. Wynika stąd, że liczba y to

  A. 125% liczby x. B. 120% liczby x. C. 25% liczby x. D. 20% liczby x.
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 4

  Cenę drukarki obniżono o 20%, a następnie nową cenę obniżono o 10%. W wyniku obu tych zmian cena drukarki zmniejszyła się w stosunku do ceny sprzed obu obniżek o

  A. 18% B. 28% C. 30% D. 72%
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 2

  Liczba 78 stanowi 150% liczby c. Wtedy liczba c jest równa

  A. 60 B. 52 C. 48 D. 39
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 3

  Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymienionymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o 40% i kosztuje obecnie 106,40 zł. Cena maseczki przed podwyżką była równa:

  A. 63,84 zł B. 65,40 zł C. 76,00 zł D. 66,40 zł
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 4

  Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o

  A. 25% B. 20% C. 15% D. 12%
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 3

  Jeżeli 75% liczby a jest równa 177 i 59% liczby b jest równe 177, to

  A. b-a=26 B. b-a=64 C. a-b=26 D. a-b=64
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 4

  Liczba dodatnia a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę b taką, że

  A. b=\frac{1}{4}a B. b=\frac{1}{3}a C. b=\frac{1}{2}a D. b=\frac{2}{3}a
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 3

  W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o

  A. 1% B. 25% C. 33% D. 75%
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 4

  Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował

  A. 865,00 zł B. 850,15 zł C. 1000,00 zł D. 977,50 zł
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 4

  Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował

  A. 2200 złotych. B. 2300 złotych. C. 2400 złotych. D. 3000 złotych.
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      13 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 1

  Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2 018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował

  A. 20 180 zł B. 18 162 zł C. 2 108 zł D. 2 028 zł
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      14 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 4

  Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

  A. 4050 B. 1782 C. 7425 D. 7128
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      15 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 3

  Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

  A. c = 1,5a B. c = 1,6a C. c = 0,8a D. c = 0,16a
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      16 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 3

  Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

  A. 1000\cdot(1-\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}) B. 1000\cdot(1+\frac{19}{100}\cdot\frac{4}{100}) C. 1000\cdot(1+\frac{81}{100}\cdot\frac{4}{100}) D. 1000\cdot(1-\frac{19}{100}\cdot\frac{4}{100})
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl