Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: potęgi

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 2

Liczba \frac{2^{-3}\cdot3^{-3}\cdot4^0}{2^{-1}\cdot3^{-4}\cdot4^{-1}} jest równa

\textbf{A.} \: 1 \textbf{B.} \: 3 \textbf{C.} \: 24 \textbf{D.} \: 48
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 2

  Liczba (7^{\frac{5}{4}}\cdot 7^{\frac{1}{4}})^{\frac{2}{3}} jest równa

  \textbf{A.} \: 7^{\frac{5}{3}} \textbf{B.} \: 7^1 \textbf{C.} \: 7^{\frac{3}{2}} \textbf{D.} \: 7^{\frac{10}{3}}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 1

  Liczba 1005·(0,1)-6 jest równa

  A. 1013 B. 1016 C. 10-1 D. 10-30
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 4

  Dla każdej dodatniej liczby b wyrażenie (\sqrt[2]{b}\cdot \sqrt[4]{b})^{\frac{1}{3}} jest równe

  \textbf{A.} \: b^2b^2 \textbf{B.} \: b^{0,25} \textbf{C.} \: b^{\frac{8}{3}} \textbf{D.} \: b^{\frac{4}{3}}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 2

  Liczba \frac{2^{50}\cdot3^{40}}{36^{10}} jest równa

  A. 670 B. 645 C. 230·320 D. 210·320
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - autor: oblicz.com.pl 2019, zadanie 1

  Wartość x

  x=\frac{6^{2020}+6^{2021}+6^{2022}}{43}

  po sprowadzeniu do najprostszej postaci jest równa:

  A. x=62019 B. x=62020 C. x=62021 D. 2020
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 9

  Liczbą większą od 5 jest

  \textbf{A.} \: (\frac{1}{25})^{-\frac{1}{2}} \textbf{B.} \: (\frac{1}{25})^{-\frac{1}{5}} \textbf{C.} \: 125^{\frac{2}{3}} \textbf{D.} \: 125^{\frac{1}{3}}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 2

  Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

  A. 3·10 14 cyfr B. 15 cyfr C. 6,75·10 16 cyfr D. 6,75·10 30 cyfr
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 3

  Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz ab jest równy

  \textbf{A.} \: 8,64 \cdot 10^{-32} \textbf{B.} \: 1,5 \cdot 10^{-8} \textbf{C.} \: 1,5 \cdot 10^{8} \textbf{D.} \: 8,64 \cdot 10^{32}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 3

  Dane są liczby x=4,5·10-8 oraz y=1,5·102. Wtedy iloraz \frac{x}{y} jest równy

  A. 3·10-10 B. 3·10-6 C. 6,75·10-10 D. 6,75·10-6
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 1

  Liczba 58·16-2 jest równa

  \textbf{A.} \: (\frac{5}{2})^8 \textbf{B.} \: \frac{5}{2} \textbf{C.} \: 10^8 \textbf{D.} \: 10
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 1

  Dla każdej dodatniej liczby a iloraz \frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}} jest równy

  \textbf{A.} \: a^{-3,9} \textbf{B.} \: a^{-2} \textbf{C.} \: a^{-1,3} \textbf{D.} \: a^{1,2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      13 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 21

  Liczba (\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0})^{-2} jest równa

  \textbf{A.} \: \frac{1}{225} \textbf{B.} \: \frac{1}{15} \textbf{C.} \: 1 \textbf{D.} \: 15
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl