Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: potęgi

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 2

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

A. 3·10 14 cyfr B. 15 cyfr C. 6,75·10 16 cyfr D. 6,75·10 30 cyfr
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 3

  Dane są liczby a=3,6·10-12 oraz b=2,4·10-20. Wtedy iloraz ab jest równy

  \textbf{A.} \: 8,64 \cdot 10^{-32} \textbf{B.} \: 1,5 \cdot 10^{-8} \textbf{C.} \: 1,5 \cdot 10^{8} \textbf{D.} \: 8,64 \cdot 10^{32}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 3

  Dane są liczby x=4,5·10-8 oraz y=1,5·102. Wtedy iloraz \frac{x}{y} jest równy

  A. 3·10-10 B. 3·10-6 C. 6,75·10-10 D. 6,75·10-6
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 1

  Liczba 58·16-2 jest równa

  \textbf{A.} \: (\frac{5}{2})^8 \textbf{B.} \: \frac{5}{2} \textbf{C.} \: 10^8 \textbf{D.} \: 10
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 1

  Dla każdej dodatniej liczby a iloraz \frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}} jest równy

  \textbf{A.} \: a^{-3,9} \textbf{B.} \: a^{-2} \textbf{C.} \: a^{-1,3} \textbf{D.} \: a^{1,2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 21

  Liczba (\frac{1}{(\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2)^0})^{-2} jest równa

  \textbf{A.} \: \frac{1}{225} \textbf{B.} \: \frac{1}{15} \textbf{C.} \: 1 \textbf{D.} \: 15
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl