Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: potęgi

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2021, zadanie 4

Z reguł działań na potęgach wynika, że: (200 000)3 = (2·100 000)3 = (2·105)3 = 23 ·1015 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z tych samych reguł wynika, że liczba (60 000 000)3 jest równa

A. 63·1021

B. 6·1021

C. 63·1010

D. 6·1010

1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020, zadanie 7

  Która z podanych niżej liczb nie jest równa 315? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. 3·314

  B. 39·36

  C. 317:9

  D. (35)3

  E. 915:3

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - egzamin ósmoklasisty kwiecień 2020, zadanie 7

  Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.

  Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. -25 i -8

  B. -25 i 8

  C. 25 i -8

  D. 25 i 8

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin ósmoklasisty kwiecień 2019, zadanie 3

  W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

  I.52·108·54
  II.(510:52)·108
  III. 28·58·58

  Które z tych wyrażeń są równe 508? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. Tylko I i II.

  B. Tylko II i III

  C. Tylko II.

  D. Tylko III

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - egzamin ósmoklasisty próbny 2018, zadanie 5

  Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

  Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 515. P F
  W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 59. P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 6

  Dane są dwie liczby: a=85, b=45

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Iloczyn a·b jest równy 3210. P F
  Iloraz a/b jest równy 25. P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 6

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 715. P F
  (–1)12 + (–1)13 + (–1)14 + (–1)15 + (–1)16 = 0 P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 4

  I. 2541 II. 12541 III. 2862 IV. 5431

  Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. I B. II C. III D. IV
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 5

  Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

  71=7

  72=49

  73=343

  74=2401

  75=16 807

  76=117 649

  77=823 543

  78=5 764 801

  79=40 353 607

  ..............

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Cyfrą jedności liczby 7190 jest

  A. 1 B. 3 C. 7 D. 9
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2013, zadanie 6

  Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

  Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe

  Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

  A. c, b, a B. a, b, c C. c, a, b D. b, c, a
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl