Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: potęgi

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 6

Dane są dwie liczby: a=85, b=45

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a·b jest równy 3210. P F
Iloraz a/b jest równy 25. P F
1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 6

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 715. P F
  (–1)12 + (–1)13 + (–1)14 + (–1)15 + (–1)16 = 0 P F
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 4

  I. 2541 II. 12541 III. 2862 IV. 5431

  Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  A. I B. II C. III D. IV
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 5

  Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

  71=7

  72=49

  73=343

  74=2401

  75=16 807

  76=117 649

  77=823 543

  78=5 764 801

  79=40 353 607

  ..............

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Cyfrą jedności liczby 7190 jest

  A. 1 B. 3 C. 7 D. 9
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - egzamin ósmoklasisty próbny 2018, zadanie 5

  Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

  Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 515. P F
  W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 59. P F
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl