Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: pierwiastki

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020, zadanie 6

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia \sqrt{3}(\sqrt{27}-\sqrt{12})

\textbf{A.} \: \sqrt{3} \textbf{B.} \: 3 \textbf{C.} \: \sqrt{45} \textbf{D.} \: \sqrt{69}
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 7

  Dane są liczby: a=4√3, b=3√8, c=6√2, d=2√6.

  Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  \textbf{A.} \: a>b \textbf{B.} \: b<c \textbf{C.} \: a>d \textbf{D.} \: c=d
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 7

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloraz \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75} \cdot \sqrt{3}} jest równy

  \textbf{A.} \: \frac{2 \sqrt{3}}{15} \textbf{B.} \: \frac{2}{5} \textbf{C.} \: \frac{4 \sqrt{3}}{15} \textbf{D.} \: \frac{4}{5}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 3

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Liczba \sqrt[3]{8}-3 jest liczbą naturalną. \textbf{P} \textbf{F}
  Liczba \sqrt[3]{64}-\sqrt{25} jest liczbą ujemną. \textbf{P} \textbf{F}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 7

  Dane są trzy wyrażenia:

  I. (2\sqrt{3})^2 II. 2\sqrt{2}\cdot4\sqrt{2} III. \frac{4\sqrt{18}}{\sqrt{2}}
  A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

  Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 5

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba \sqrt[3]{81 \cdot 64} jest równa

  \textbf{A.} \: 72 \textbf{B.} \: 36 \textbf{C.} \: 24\sqrt[3]{3} \textbf{D.} \: 12\sqrt[3]{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 4

  Dane jest przybliżenie \sqrt{5} \approx 2,236

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  \sqrt{20} \approx 2\cdot 2,236 \textbf{P} \textbf{F}
  \sqrt{500} \approx 22,36 \textbf{P} \textbf{F}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - egzamin ósmoklasisty przykładowy 2018, zadanie 14

  Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

  Liczba a=\sqrt{125}-1 jest A/B A. mniejsza od 10 B. większa od 10
  Liczba b=4\sqrt{6}-10 jest C/D C. ujemna D. dodatnia
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 18

  Prostokąt o wymiarach 3\sqrt{3} cm i 5\sqrt{3} cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Pole jednego kwadratu jest równe

  \textbf{A.} \: 1 cm2 \textbf{B.} \: \sqrt{3} cm2 \textbf{C.} \: \sqrt{45} cm2 \textbf{D.} \: 3 cm2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl