Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: pierwiastki

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2021, zadanie 7

Do liczby -\sqrt{10} dodajemy 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Otrzymany wynik jest liczbą

A. większą od 1. B. dodatnią mniejszą od 1. C. mniejszą od (– 8). D. ujemną większą od (– 8).
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020, zadanie 6

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Wartość wyrażenia \sqrt{3}(\sqrt{27}-\sqrt{12})

  \textbf{A.} \: \sqrt{3} \textbf{B.} \: 3 \textbf{C.} \: \sqrt{45} \textbf{D.} \: \sqrt{69}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 7

  Dane są liczby: a=4√3, b=3√8, c=6√2, d=2√6.

  Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  \textbf{A.} \: a>b \textbf{B.} \: b<c \textbf{C.} \: a>d \textbf{D.} \: c=d
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 7

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloraz \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75} \cdot \sqrt{3}} jest równy

  \textbf{A.} \: \frac{2 \sqrt{3}}{15} \textbf{B.} \: \frac{2}{5} \textbf{C.} \: \frac{4 \sqrt{3}}{15} \textbf{D.} \: \frac{4}{5}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 3

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Liczba \sqrt[3]{8}-3 jest liczbą naturalną. \textbf{P} \textbf{F}
  Liczba \sqrt[3]{64}-\sqrt{25} jest liczbą ujemną. \textbf{P} \textbf{F}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 7

  Dane są trzy wyrażenia:

  I. (2\sqrt{3})^2 II. 2\sqrt{2}\cdot4\sqrt{2} III. \frac{4\sqrt{18}}{\sqrt{2}}
  A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

  Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 5

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba \sqrt[3]{81 \cdot 64} jest równa

  \textbf{A.} \: 72 \textbf{B.} \: 36 \textbf{C.} \: 24\sqrt[3]{3} \textbf{D.} \: 12\sqrt[3]{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 4

  Dane jest przybliżenie \sqrt{5} \approx 2,236

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  \sqrt{20} \approx 2\cdot 2,236 \textbf{P} \textbf{F}
  \sqrt{500} \approx 22,36 \textbf{P} \textbf{F}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - egzamin ósmoklasisty przykładowy 2018, zadanie 14

  Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

  Liczba a=\sqrt{125}-1 jest A/B A. mniejsza od 10 B. większa od 10
  Liczba b=4\sqrt{6}-10 jest C/D C. ujemna D. dodatnia
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 18

  Prostokąt o wymiarach 3\sqrt{3} cm i 5\sqrt{3} cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Pole jednego kwadratu jest równe

  \textbf{A.} \: 1 cm2 \textbf{B.} \: \sqrt{3} cm2 \textbf{C.} \: \sqrt{45} cm2 \textbf{D.} \: 3 cm2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl