Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: średnia arytmetyczna i mediana

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 28

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 2, 3x, 3x+2, 3x+4 jest równa \frac{13}{2}. Wynika stąd, że

A. x=9 B. x=13/2 C. x=5/9 D. x=2
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 28

  Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1, 2, 2x, x+2, 5, 6) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że

  A. x=1 B. x=3/2 C. x=2 D. x=8/3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 28

  Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1+x, 1+2x, 4+3x, 1, jest równa 10. Wtedy

  A. x=6 B. x=5,5 C. x=2,5 D. x=1
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 23

  Cztery liczby: 2, 3, a, 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem

  A. a=7 B. a=6 C. a=5 D. a=4
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 23

  Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb naturalnych 3, 10, 5, x, x, x, x, 12, 19, 7 jest równa 12. Mediana tych liczb jest równa

  A. 14 B. 12 C. 16 D. x
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 23

  Mediana zestawu sześciu danych liczb: 4, 8, 21, a, 16, 25, jest równa 14. Zatem

  A. a=7 B. a=12 C. a=14 D. a=20
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 22

  Wśród 100 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniżej tabeli.

  Liczba książek 0 1 2 3 4 5
  Liczba osób 23 14 28 17 11 7

  Średnia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną osobę jest równa

  A. 0,5 B. 1 C. 2 D. 2,5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 24

  Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

  Ocena 6 5 4 3 2
  Liczba ocen 2 3 5 5 1

  Mediana przedstawionego zestawu danych wynosi:

  A. 3 B. 3,5 C. 4 D. 4,5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 24

  Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy

  A. x=1 B. x=2 C. x=11 D. x=13
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 25

  Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: 31, 16, 25, 29, 27, x, jest równa x/2. Mediana tych liczb jest równa

  A. 26 B. 27 C. 28 D. 29
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 25

  Mediana zestawu danych 2, 12, a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas

  A. a=4 B. a=6 C. a=7 D. a=9
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 26

  W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

  kolejne lata 1 2 3 4 5 6
  przyrost (w cm) 10 10 7 8 8 7

  Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl