Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: doświadczenia losowe i określanie prawdopodobieństwa

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty grudzień 2018, zadanie 10

Do gry planszowej używane są dwa bączki o kształtach przedstawionych na rysunkach. Każdy bączek po zatrzymaniu na jednym boku wielokąta wskazuje liczbę umieszczoną na jego tarczy. Na rysunku I bączek ma kształt pięciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 5. Na rysunku II bączek ma kształt sześciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 6.

Do gry planszowej używane są dwa bączki

Źródło CKE: egzamin ósmoklasisty 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż 3 na bączku z rysunku I jest większe niż \frac{1}{2}. P F
Uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku I jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku II P F
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 12

  W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę.

  Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe ½? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

  T Tak ponieważ A. w pudełku jest 2 razy mniej kul białych niż czarnych.
  B. w pudełku jest o połowę mniej kul zielonych niż kul czarnych.
  N Nie
  C. kule czarne stanowią połowę wszystkich kul w pudełku.
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 11

  Do dwóch koszy wrzucono piłki szare i czarne. Na diagramie przedstawiono liczbę piłek każdego koloru w I i w II koszu.

  Do dwóch koszy wrzucono piłki szare i czarne

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2017

  Czy wylosowanie piłki czarnej z kosza II jest bardziej prawdopodobne niż wylosowanie piłki czarnej z kosza I? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

  T Tak, ponieważ A. w koszu II jest więcej piłek czarnych niż w koszu I.
  B. stosunek liczby piłek czarnych do liczby wszystkich
  piłek jest taki sam w obu koszach.
  N Nie,
  C. w koszu II jest o 3 piłki czarne więcej niż w koszu I, ale
  szarych – tylko o 2 więcej.

   

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 15

  Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki do gry. Rzucamy jeden raz taką kostką.

  Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki do gry

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2016

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

  Prawdopodobieństwo wyrzucenia nieparzystej liczby oczek jest 2 razy większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek. P F
  Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszej od 3 jest równe \frac{5}{6}. P F
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-2) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 21

  Jedenaście piłeczek, ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 11, wrzucono do pudełka. Janek, nie patrząc na piłeczki, wyjmuje je z pudełka. Ile najmniej piłeczek musi wyjąć Janek, aby mieć pewność, że przynajmniej jedna wyjęta piłeczka jest oznaczona liczbą parzystą? Odpowiedź uzasadnij.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl