Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: logarytmy

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2022, zadanie 3

Liczba dwukrotnie większa od log 3+log 2 jest równa

A. log 12 B. log 36 C. log 10 D. log 25
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 3

  Liczba 4log42+2log48 jest równa

  A. 6log42 B. 16 C. 5 D. 6log416
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021, zadanie 2

  Liczba log69 + 2log62 jest równa

  A. log_6 \frac{9}{4} B. 1 C. 2 D. log_6 \frac{81}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 3

  Niech log318 = c. Wtedy log354 jest równy

  A. c-1 B. c C. c+1 D. c_2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 4

  Suma 2log\sqrt{10}+log10^3 jest równa

  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 2

  Liczba 2log_54-3log_5\frac{1}{2} jest równa

  A. -log_5\frac{7}{2} B. 7log_52 C. -log_52 D. log_52
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2020, zadanie 3

  Liczba log_{\sqrt{2}}4^8 jest równa

  A. 2 B. 4 C. 32 D. 16
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 3

  Liczba log_5\sqrt{125} jest równa

  A. \frac{2}{3} B. 2 C. 3 D. \frac{3}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 1

  Liczba log_{\sqrt{7}}7 jest równa

  A. 2 B. 7 C. \sqrt{7} D. \frac{1}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 1

  Liczba \frac{log_{3}27}{log_{3}{\sqrt{27}}} jest równa

  A. -\frac{1}{2} B. 2 C. -2 D. \frac{1}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 1

  Liczba log√22 jest równa

  A. 2 B. 4 C. √2 D. ½
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 4

  Liczba log496-log46 jest równa

  A. log490 B. log696 C. 4 D. 2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      13 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 2

  Dane są liczby: a=log_{\frac{1}{2}}8, b=log_{4}8, c=log_{4}\frac{1}{2}. Liczby te spełniają warunek:

  A. a>b>c B. b>a>c C. c>b>a D. b>c>a
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      14 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 1

  Liczba 2log36-log34 jest równa

  \textbf{A.} \: 4 \textbf{B.} \: 2 \textbf{C.} \: 2log_3 2 \textbf{D.} \: log_3 8
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      15 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2017, zadanie 4

  Liczba log327+log31 jest równa

  A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      16 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 3

  Liczba 2log_{2}{3}-2log_{2}{5} jest równa

  \textbf{A.} \: log_{2}\frac{9}{25} \textbf{B.} \: log_{2}\frac{3}{5} \textbf{C.} \: log_{2}\frac{9}{5} \textbf{D.} \: log_{2}\frac{6}{25}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      17 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 2

  Liczba log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2}) jest równa

  \textbf{A.} \: \frac{3}{2} \textbf{B.} \: 2 \textbf{C.} \: \frac{5}{2} \textbf{D.} \: 3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      18 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2015, zadanie 5

  Wartość wyrażenia log_{5}0,04-\frac{1}{2}log_{25}5\cdot log_{25}1 jest równa

  \textbf{A.} \: -3 \textbf{B.} \: -2\frac{1}{4} \textbf{C.} \: -2 \textbf{D.} \: 0
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      19 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 2

  Dane są liczby a=-\frac{1}{27}, b=log_{\frac{1}{4}} 64, c=log_{\frac{1}{3}} 27. Iloczyn abc jest równy

  \textbf{A.} \: -9 \textbf{B.} \: -\frac{1}{3} \textbf{C.} \: \frac{1}{3} \textbf{D.} \: 3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      20 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 4

  Suma log816+1 jest równa

  \textbf{A.} \: 3 \textbf{B.} \: \frac{3}{2} \textbf{C.} \: log_{8}17 \textbf{D.} \: \frac{7}{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      21 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 31

  Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem r=log\frac{A}{A_0}, gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A0=10-4 jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      22 (0-3) - październik 2019, zadanie dowodowe: 1

  Niech k będzie sumą liczb a, b, c, których logarytmy o podstawie 4 są kolejnymi liczbami naturalnymi. Niech l będzie sumą liczb d, e, f, których logarytmy o podstawie 5 stanowią ten sam zestaw kolejnych liczb naturalnych. Udowodnij, że iloczyn k·l jest podzielny przez 651.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl