Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: logarytmy

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 1

Liczba 2log36-log34 jest równa

\textbf{A.} \: 4 \textbf{B.} \: 2 \textbf{C.} \: 2log_3 2 \textbf{D.} \: log_3 8
1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 3

  Liczba 2log_{2}{3}-2log_{2}{5} jest równa

  \textbf{A.} \: log_{2}\frac{9}{25} \textbf{B.} \: log_{2}\frac{3}{5} \textbf{C.} \: log_{2}\frac{9}{5} \textbf{D.} \: log_{2}\frac{6}{25}
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 2

  Liczba log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2}) jest równa

  \textbf{A.} \: \frac{3}{2} \textbf{B.} \: 2 \textbf{C.} \: \frac{5}{2} \textbf{D.} \: 3
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 2

  Dane są liczby a=-\frac{1}{27}, b=log_{\frac{1}{4}} 64, c=log_{\frac{1}{3}} 27. Iloczyn abc jest równy

  \textbf{A.} \: -9 \textbf{B.} \: -\frac{1}{3} \textbf{C.} \: \frac{1}{3} \textbf{D.} \: 3
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2014, zadanie 4

  Suma log_{8}16+1 jest równa

  \textbf{A.} \: 3 \textbf{B.} \: \frac{3}{2} \textbf{C.} \: log_{8}17 \textbf{D.} \: \frac{7}{3}
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 31

  Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem r=log\frac{A}{A_0}, gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A_0=10^{-4} jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.

  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 4

  Liczba log496-log46 jest równa

  A. log490 B. log696 C. 4 D. 2
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl