Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: funkcja kwadratowa

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 12

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) = 3x2+bx+c jest parabola o wierzchołku w punkcie W=(−3, 2). Wzór tej funkcji w postaci kanonicznej to

A. f(x)=3(x-3)2 + 2 B. f(x)=3(x+3)2 + 2 C. f(x) = (x-3)2 + 2 D. f(x) = (x+3)2 + 2
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 12

  Funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x)=-2(x+1)(x-3) jest malejąca w przedziale

  A. ⟨1, +∞) B. (−∞, 1⟩ C. (−∞, −8⟩ D. ⟨−8, +∞)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 11

  Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-3(x-2)(x-9). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

  A. x1+x2=11 B. x1+x2=-11 C. x1+x2=33 D. x1+x2=-33
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 6

  Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

  A. x1+x2=-8 B. x1+x2=-2 C. x1+x2=2 D. x1+x2=8
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 9

  Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

  A. (-6, -3) B. (-6, 69) C. (3, -12) D. (6, -3)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 10

  Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1.

  Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 11

  Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to

  A. f(1)=-6 B. f(1)=0 C. f(1)=6 D. f(1)=18
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-4) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 29

  Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem f(x)=ax2+bx+c. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz f(-6)=f(0)=3/2. Oblicz wartość współczynnika a.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-5) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 24

  Funkcja kwadratowa f(x)=x2+bx+c nie ma miejsc zerowych. Wykaż, że 1+c>b.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl