Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: prosta, punkt i odcinek

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 21

Punkty A=(−2, 6) oraz B= (3, b) leżą na prostej, która przechodzi przez początek układu współrzędnych. Wtedy b jest równe

A. 9 B. (-9) C. (-4) D. 4
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 22

  Dane są cztery proste k, l, m, n o równaniach:

  k: y=-x+1 m: y=-\frac{3}{2}x+1
  l: y=\frac{2}{3}x+1 n: y=-\frac{2}{3}x+1

  Wśród tych prostych prostopadłe są

  A. proste k oraz l. B. proste k oraz n. C. proste l oraz m. D. proste m oraz n.
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 23

  Punkty K=(4, −10) i L = (b, 2) są końcami odcinka KL. Pierwsza współrzędna środka odcinka KL jest równa (−12). Wynika stąd, że

  A. b=-28 B. b=-14 C. b=-24 D. b=-10
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2021, zadanie 9

  Proste o równaniach y=3x-5 oraz y=\frac{m-3}{2}x+\frac{9}{2} są równoległe. Wtedy

  A. m = 1 B. m = 3 C. m = 6 D. m = 9
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 13

  Proste o równaniach y=(m-2)x oraz y=\frac{3}{4}x+7 są równoległe. Wtedy

  A. m=-\frac{5}{4} B. m=\frac{2}{3} C. m=\frac{11}{4} D. m=\frac{10}{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 18

  Prosta przechodząca przez punkty A=(3, -2) i B=(-1,6) jest określona równaniem

  A. y = -2x + 4 B. y = -2x - 8 C. y = -2x + 8 D. y = -2x - 4
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 20

  Punkt B jest obrazem punktu A = (-3, 5) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa

  A. 2\sqrt{34} B. 8 C. \sqrt{34} D. 12
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpien 2019, zadanie 10

  Punkt A=(a, 3) leży na prostej określonej równaniem y=\frac{3}{4}x+6. Stąd wynika, że

  A. a=-4 B. a=4 C. \frac{33}{4} D. \frac{39}{4}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpien 2019, zadanie 17

  Proste o równaniach y=(4m+1)x-19 oraz y=(5m-4)x+20 są równoległe, gdy

  A. m=5 B. m=-\frac{1}{4} C. m=\frac{5}{4} D. m=-5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpien 2019, zadanie 18

  W układzie współrzędnych punkt S=(40, 40) jest środkiem odcinka KL, którego jednym z końców jest punkt K=(0, 8). Zatem

  A. L=(20, 24) B. L=(-80, -72) C. L=(-40, -24) D. L=(80, 72)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 15

  Pole trójkąta ABC o wierzchołkach A=(0, 0), B=(4, 2), C=(2, 6) jest równe

  A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 18

  Suma odległości punktu A=(-4, 2) od prostych o równaniach x=4 i y=-4 jest równa

  A. 14 B. 12 C. 10 D. 8
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      13 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 17

  Proste o równaniach y=(2m+2)x-2019 oraz y=(3m-3)x+2019 są równoległe, gdy

  A. m=-1 B. m=0 C. m=1 D. m=5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      14 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 18

  Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=-4x+1 i przechodzi przez punkt P(1/2, 0), gdy

  A. a=-4 i b=-2 B. a=1/4 i b=-1/8 C. a=-4 i b=2 D. a=1/4 i b=1/2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      15 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 19

  Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f. Na wykresie tej funkcji leżą punkty A=(0,4) i B=(2,2).

  Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem

  A. g(x)=x+4 B. g(x)=x-4 C. g(x)=-x-4 D. g(x)=-x+4
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      16 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 20

  Dane są punkty o współrzędnych A=(-2,5) oraz B=(4,-1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa

  A. 12 B. 6 C. 6√2 D. 2√6
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      17 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 20

  Proste o równaniach y=(3m-4)x+2 oraz y=(12-m)x+3m są równoległe, gdy

  A. m=4 B. m=3 C. m=-4 D. m=-3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      18 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 18

  Punkt K=(2, 2) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym |KM|=|LM|. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N=(4, 3). Zatem

  A. L=(5,3) B. L=(6,4) C. L=(3,5) D. L=(4,6)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      19 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 19

  Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m-1)x-3 są równoległe, gdy

  A. m=2 B. m=3 C. m=0 D. m=1
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      20 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 19

  Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste k i l przecinają się pod kątem prostym w punkcie A = (-2,4). Prosta k jest określona równaniem y=-\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}. Zatem prostą l opisuje równanie

  A. y=\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2} B. y=-\frac{1}{4} x- \frac{7}{2} C. y=4x-12 D. y=4x+12
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      21 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 20

  Dany jest okrąg o środku S=(2,3) i promieniu r=5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

  A. A=(-1,7) B. A=(2,-3) C. A=(3,2) D. A=(5,3)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      22 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 6

  Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że

  A. P=(1,2) B. P=(-1,2) C. P=(-1,-2) D. P=(1,-2)
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      23 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 20

  Proste opisane równaniami y=\frac{2}{m-1}x+m-2 oraz y=mx+\frac{1}{m+1} są prostopadłe, gdy

  A. m=2 B. m=\frac{1}{2} C. m=\frac{1}{3} D. m=-2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      24 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 21

  W układzie współrzędnych dane są punkty A=(a,6) oraz B=(7,b). Środkiem odcinka AB jest punkt M=(3,4). Wynika stąd, że

  A. a = 5 i b = 5 B. a = -1 i b = 2 C. a = 4 i b = 10 D. a = -4 i b = -2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      25 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 30

  W układzie współrzędnych są dane punkty A=(-43,-12), B=(50,19). Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P. Oblicz pierwszą współrzędną punktu P.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      26 (0-4) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 32

  Dany jest kwadrat ABCD, w którym A=(5, -\frac{5}{3}). Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y=\frac{4}{3}x. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      27 (0-4) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 33

  Dany jest punkt A=(-18,10). Prosta o równaniu y=3x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      28 (0-5) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 32

  W układzie współrzędnych punkty A = (4,3) i B = (10.5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = 2x + 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      29 (0-5) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 32

  Dane są punkty A=−(4,0) i M=(2,9) oraz prosta k o równaniu y=-2x+10. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej k z osią Ox układu współrzędnych, a wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej k z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl