Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: funkcje

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2022, zadanie 9

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Iloczyn f(−3)⋅f(0)⋅f(4) jest równy

A. -12 B. -8 C. 0 D. 16
1x2x4x8x Ukryj pole
  • Przejdź do góry strony
  • Pole odpowiedzi po wydruku.

    OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl