Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: ciągi

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2021, zadanie 14

Ciąg geometryczny (an), określony dla każdej liczby naturalnej n≥1, jest rosnący i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Ponadto spełniony jest warunek a3=a1·a2. Niech q oznacza iloraz ciągu (an). Wtedy

\textbf{A.} \: a_1=\frac{1}{q} \textbf{B.} \: a_1=q \textbf{C.} \: a_1=q^2 \textbf{D.} \: a_1=q^3
1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy marzec 2021, zadanie 11

  Ciąg (x, y, z) jest geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Stąd wynika, że y jest równe

  A. 3·64 \textbf{B.} \: \frac{64}{3} C. 4 D. 3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 15

  W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma a1+a2+a3+a4 jest równa

  A. -42 B. -36 C. -18 D. 6
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2020, zadanie 14

  Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2 dla n≥1. Różnica a5-a4 jest równa

  A. 4 B. 20 C. 36 D. 18
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 11

  W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a1=-11 i a9=5. Suma dziewięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

  A. -24 B. -27 C. -16 D. -18
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2019, zadanie 12

  Wszystkie wyrazu ciągu geometrycznego (an), określonego dla n≥1, są liczbami dodatnimi. Drugi wyraz tego ciągu jest równy 162, a piąty wyraz jest równy 48. Oznacza to, że iloraz tego ciągu jest równy

  \textbf{A.} \: \frac{2}{3} \textbf{B.} \: \frac{3}{4} \textbf{C.} \: \frac{1}{3} \textbf{D.} \: \frac{1}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 9

  Dany jest rosnący ciąg arytmetyczny (an), określony dla liczb naturalnych n≥1, o wyrazach dodatnich. Jeśli a2+a9=a4+ak, to k jest równe:

  A. 8 B. 7 C. 6 D. 5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 10

  W ciągu (an) określonym dla każdej liczby n≥1 jest spełniony warunek an+3=-2·3n+1. Wtedy

  A. a5=-54 B. a5=-27 C. a5=27 D. a5=54
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 11

  W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a1=7 i a8=-49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

  A. -168 B. -189 C. -21 D. -42
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 12

  Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5/a3=1/9. Iloraz tego ciągu jest równy

  A. 1/3 B. 1/√3 C. 3 D. √3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      11 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 13

  Ciąg arytmetyczny (an), określony dla n≥1, spełnia warunek a3+a4+a5=15. Wtedy

  A. a4=5 B. a4=6 C. a4=3 D. a4=4
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      12 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2018, zadanie 14

  Dla pewnej liczby x ciąg (x, x+4, 16) jest geometryczny. Liczba x jest równa

  A. 8 B. 4 C. 2 D. 0
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      13 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 13

  Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) określonego dla n≥1 są dodatnie i 3a2=2a3. Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy

  \textbf{A.} \: q=\frac{2}{3} \textbf{B.} \: q=\frac{3}{2} \textbf{C.} \: q=6 \textbf{D.} \: q=5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      14 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2018, zadanie 14

  Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony wzorem a_n=16-\frac{1}{2}\cdot n dla każdej liczby całkowitej n≥1. Różnica r tego ciągu jest równa

  \textbf{A.} \: r=-16 \textbf{B.} \: r=-\frac{1}{2} \textbf{C.} \: r=-\frac{1}{32} \textbf{D.} \: r=15\frac{1}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      15 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 11

  Dany jest ciąg (an) określony wzorem a_n=\frac{5-2n}{6} dla n≥1. Ciąg ten jest

  A. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-\frac{1}{3} B. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-2 C. geometryczny i jego iloraz jest równy q=-\frac{1}{3} D. geometryczny i jego iloraz jest równy q=\frac{5}{6}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      16 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 12

  Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

  A. a5=4 B. a5=3 C. a5=6 D. a5=5
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      17 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 13

  Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a_1=\sqrt{2}, a_2=2\sqrt{2}, a_3=4\sqrt{2}. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

  \textbf{A.} \: a_n=(\sqrt{2})^n \textbf{B.} \: a_n=\frac{2^n}{\sqrt{2}} \textbf{C.} \: a_n=(\frac{\sqrt{2}}{2})^n \textbf{D.} \: a_n=\frac{(\sqrt{2})^n}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      18 (0-1) - matura poziom podstawowy czerwiec 2017, zadanie 13

  W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek 2a3=a2+a1+1. Różnica r tego ciągu jest równa

  A. 0 B. \frac{1}{3} C. \frac{1}{2} D. 1
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      19 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 12

  W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są: a1=5 i a2=11. Wtedy

  A. a14=71 B. a12=71 C. a11=71 D. a10=71
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      20 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 13

  Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:

  \textbf{A.} \: a=\frac{5}{2} \textbf{B.} \: a=\frac{2}{5} \textbf{C.} \: a=\frac{3}{2} \textbf{D.} \: a=\frac{2}{3}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      21 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 14

  Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa -\frac{3}{2}. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

  \textbf{A.} \: \frac{37}{2} \textbf{B.} \: -\frac{37}{2} \textbf{C.} \: -\frac{5}{2} \textbf{D.} \: \frac{5}{2}
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      22 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 15

  Ciąg (x, 2x+3, 4x+3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

  A. -4 B. 1 C. 0 D. -1
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      23 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 13

  W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

  \textbf{A.} \: q=\frac{1}{3} \textbf{B.} \: q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}} \textbf{C.} \: q=\sqrt[3]{3} \textbf{D.} \: q=3
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      24 (0-2) - matura poziom podstawowy kwiecień 2020, zadanie 31

  Dany jest ciąg arytmetyczny (an), określony dla n≥1, w którym spełniona jest równość a21+a24+a27+a30=100. Oblicz sumę a25+a26

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      25 (0-2) - matura poziom podstawowy czerwiec 2019, zadanie 30

  W ciągu geometrycznym przez Sn oznaczamy sumę n początkowych wyrazów tego ciągu, dla liczb naturalnych n≥1. Wiadomo, że dla pewnego ciągu geometrycznego: S1=2 i S2= 12. Wyznacz iloraz i piąty wyraz tego ciągu.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      26 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 31

  Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      27 (0-4) - matura poziom podstawowy maj 2019, zadanie 32

  Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n≥1. Różnicą tego ciągu jest liczba r=−4, a średnia arytmetyczna początkowych sześciu wyrazów tego ciągu:

  a1, a2, a3, a4, a5, a6 jest równa 16.

  a) Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

  b) Oblicz liczbę k, dla której ak=-78.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      28 (0-5) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 34

  W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy (a1), (a3), (ak) ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl