Imię i nazwisko Klasa
Zadania maturalne: ciągi

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 13

Dany jest ciąg geometryczny (a_n), określony dla n\geq 1, w którym a_1=\sqrt{2}, a_2=2\sqrt{2}, a_3=4\sqrt{2}. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

\textbf{A.} \: a_n=(\sqrt{2})^n \textbf{B.} \: a_n=\frac{2^n}{\sqrt{2}} \textbf{C.} \: a_n=(\frac{\sqrt{2}}{2})^n \textbf{D.} \: a_n=\frac{(\sqrt{2})^n}{2}
1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 12

  Dla ciągu arytmetycznego (a_n), określonego dla n\geq 1, jest spełniony warunek a_4+a_5+a_6=12. Wtedy

  \textbf{A.} \: a_5=4 \textbf{B.} \: a_5=3 \textbf{C.} \: a_5=6 \textbf{D.} \: a_5=5
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 11

  Dany jest ciąg (a_n) określony wzorem a_n=\frac{5-2n}{6} dla n \geq 1. Ciąg ten jest

  A. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-\frac{1}{3} B. arytmetyczny i jego różnica jest równa r=-2 C. geometryczny i jego iloraz jest równy q=-\frac{1}{3} D. geometryczny i jego iloraz jest równy q=\frac{5}{6}
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 13

  Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:

  \textbf{A.} \: a=\frac{5}{2} \textbf{B.} \: a=\frac{2}{5} \textbf{C.} \: a=\frac{3}{2} \textbf{D.} \: a=\frac{2}{3}
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2017, zadanie 12

  W ciągu arytmetycznym (a_n), określonym dla n\geq 1, dane są: a_1=5 i a_2=11. Wtedy

  \textbf{A.} \: a_{14}=71 \textbf{B.} \: a_{12}=71 \textbf{C.} \: a_{11}=71 \textbf{D.} \: a_{10}=71
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 15

  Ciąg (x, 2x+3, 4x+3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

  A. -4 B. 1 C. 0 D. -1
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2016, zadanie 14

  Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa -\frac{3}{2}. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

  \textbf{A.} \: \frac{37}{2} \textbf{B.} \: -\frac{37}{2} \textbf{C.} \: -\frac{5}{2} \textbf{D.} \: \frac{5}{2}
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 13

  W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

  \textbf{A.} \: q=\frac{1}{3} \textbf{B.} \: q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}} \textbf{C.} \: q=\sqrt[3]{3} \textbf{D.} \: q=3
  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      9 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2018, zadanie 31

  Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (a_n), określonego dla n\geq 1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      10 (0-5) - matura poziom podstawowy maj 2015, zadanie 34

  W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy (a1), (a3), (ak) ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

  1x 2x 4x 8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl