Imię i nazwisko Klasa
Zadania egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny: bryły

Zaznacz poprawną odpowiedź.

    1 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 23

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię boczną każdego z tych graniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm (patrz rysunek). Oblicz różnicę objętości tych graniastosłupów. Zapisz obliczenia.

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 20

  Pole podstawy walca jest równe 36π, a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy.

  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  Wysokość tego walca jest równa

  A. 3 B. 6 C. 9 D. 18
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      3 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 23

  Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

  Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2017

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 19

  Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody.

  Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  \textbf{A.} \: 50 \textbf{B.} \: 70 \textbf{C.} \: 90 \textbf{D.} \: 140
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 4

  Pojemnik z kremem ma kształt walca o promieniu podstawy 4 cm i wysokości 4,5 cm. Po jego otwarciu okazało się, że krem wypełnia tylko wyżłobioną w pojemniku półkulę o promieniu 3 cm. Ile razy objętość tej półkuli jest mniejsza od objętości walca? Zapisz obliczenia.

  Pojemnik z kremem ma kształt walca

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2017

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      6 (0-1) - egzamin ósmoklasisty grudzień 2018, zadanie 14

  Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 cm × 2 cm × 9 cm, przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku I.

  Cztery jednakowe drewniane elementy

  Źródło CKE: egzamin ósmoklasisty 2018

  W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku II.

  Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

  Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa A / B

  \textbf{A.} \: 144 cm^2 \textbf{B.} \: 36 cm^2

  Objętość gipsowego odlewu jest równa C / D

  \textbf{C.} \: 162 cm^2 \textbf{D.} \: 98 cm^2
  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      7 (0-4) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 23

  Po rozklejeniu ściany bocznej pudełka mającego kształt walca otrzymano równoległobok. Jeden z boków tej figury ma długość 44 cm, a jej pole jest równe 220 cm2. Oblicz objętość tego pudełka. Przyjmij przybliżenie π równe \frac{22}{7}. Zapisz obliczenia

  Pojemnik z kremem ma kształt walca

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2015

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

      8 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 20

  Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa 36 cm3.

  Pojemnik z kremem ma kształt walca

  Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.
  Objętość sześcianu jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa. P F
  Krawędź sześcianu ma długość 3 cm. P F

  Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2015

  1x2x4x8x Ukryj pole
 • Przejdź do góry strony
 • Pole odpowiedzi po wydruku.

  OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl