Zadanie 1: Twierdzenie Pitagorasa

Dany jest trójkąt prostokątny abc, gdzie bok a jest przeciwprostokątną. Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa oblicz długości brakujących boków.

a, gdy jest a = cm.
b, gdy jest b = cm.
c, gdy jest c.

OBLICZ.COM.PL Logo oblicz.com.pl